Meme Rekonstrüksiyonu

Meme Rekonstrüksiyonu

Meme rekonstrüksiyonunu yaygın kabulünden önce, meme kanseri nedeniyle tedavi edilen kadınlar genellikle hastalıktan kurtuluyorlardı, ancak hem fiziksel hem de duygusal problemlerle başbaşa kalıyorlardı. Bir memenin olmaması bu kadınlara sürekli olarak geçirdikleri sıkıntıyı anımsatıyordu ve giyim tarzlarını, fiziksel aktivitelerini ve cinsel ve romantik ilişkilerini etkiliyordu. Bu zorluklar, meme rekonstrüksiyonunun meme kanseri tedavisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesine neden oldu. Meme rekonstrüksiyonu için mevcut olan seçenekler zorlayıcı görünebilir.

Meme rekonstrüksiyonunun amacı, beden görüntüsünü eski haline getirmek ve sınırlandırma olmaksızın tüm kıyafetleri giyebilmenizi sağlamaktır. Çoğu kadın meme rekonstrüksiyonu sonrasında gayet dekolte giysileri güvenle giyebilmektedir. Üzerlerinde giysileri varken hangi tarafın yeniden yapılmış olduğunu anlamak imkansızdır. Kötü görünen ve bazen de utanç verici olabilen bir eksternal protez kullanımı, kalıcı meme rekonstrüksiyonu sayesinde ekarte edilmiştir.

Hiçbir meme rekonstrüksiyonu yöntemi, normal memenin aynısını yapamaz. Örneğin, normal hissi eski haline getirmek imkansızdır. Bazı tekniklerinse yumuşak bir meme yapmak veya olgun memenin doğal sarkıklığını sağlamak konusunda yetersizlikleri vardır. Mastektomiye bağlı izi tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir, ancak yine de rekonstrüksiyon alanına katılarak daha az göze çarpan bir hale getirilebilir. Bu negatif yönlerine rağmen, kadınların çoğu meme rekonstrüksiyonu ile elde edilen sonuçlardan oldukça memnun kalır.

 

Ne zaman meme rekonstrüksiyonu olmalısınız?

Meme rekonstrüksiyonu mastektomiden hemen sonra (aynı ameliyat sırasında) veya daha ileriki bir zamanda, yani haftalar veya yıllar sonra yapılabilir. En uygun zamanlama değişkendir ve meme kanserinin evresi, sizin tıbbi geçmişiniz, sosyal ve psikolojik durumunuz ve postoperatif radyoterapi olasılığı da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Her yaklaşımın kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Yine de her iki yaklaşım da estetik bir rekonstrüksiyon ile sonlanır.

 

Radyasyon Tedavisi Gerektiren Durumlar

Son zamanlarda ameliyat sonrası radyasyon terapisinin endikasyonları genişletilmiştir ve gittikçe daha fazla kadın bu yolla tedavi edilmektedir. Radyoterapinin dokular üzerinde belirgin etkileri vardır, bunlardan en önemlisi de ciltte fibrozis (skar) oluşumudur. Radyoterapiye bağlı skar oluşumu yeterli ekspansiyonu önleyebilir ve kapsül kontraksiyonu (protez etrafında skar oluşumu) insidansını arttırabilir. Kendi dokularınıza (TRAM flepler veya gluteal flepler gibi) yapılan radyoterapi de rekonstrükte edilmiş memenin şeklinin bozulmasına ve küçülmesine neden olabilir, ancak bu doku ekspanderleri ve protezlerde görülenden daha hafif olur. Bu yüzden, ameliyattan sonra radyoterapi alacaksanız, hemen yapılacak olan meme rekonstrüksiyonu kararı dikkatle alınmalıdır ve bunun kozmetik sonucu kötü etkileyeceği akılda tutulmalıdır.

 

Doku Genişleticiler ve Silikon Protezlerle Yapılan Rekonstrüksiyon

Doku genişletici ve protez ile rekonstrüksiyon, memeyi eski haline getirmek için sık kullanılan bir tekniktir. Bu yöntemde, onkolojik cerrah mastektomiyi tamamladıktan sonra, bir doku genişletici – şişirilebilir bir balon – pektoralis kasının (memenin altındaki geniş kas) altına yerleştirilir. Mastektomi meme cildinin dolaşımını azalttığı,  meme cildinden ve meme başından önemli bir miktarı uzaklaştırdığı için, mastektomi sırasında kalıcı bir protez yerleştirmek mümkün olmaz. Bu yüzden, kayıp deriyi yerine koymak için doku ekspansiyonu ve cilt genişletilmesi yapılmalıdır ki daha sonra bunun oluşturduğu boşluğa kalıcı bir protez yerleştirilebilsin. Bu yöntem genellikle mastektomi ile aynı zamanda yapılıyor olsa da, önceden mastektomi yapılmış ve rekonstrüksiyon uygulanmamış hastalara da yapılabilir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1 saat sürer. Doku ekspanderinin şişirilmesine muayenehane şartlarında ameliyattan 2 hafta sonra (iyileşmeye zaman vermek için) başlanır ve memenizin boyutlarına ve cildinizin genişleme oranına bağlı olarak 6-10 hafta sürer. Genellikle, doku ekspanderi, uygun boyuttaki  kalıcı protez yerleştirildikten sonra ciltte görülen normal büzülmeyi dengelemek amacıyla %30 daha fazla hacimde şişirilir. Kalıcı silikon protezin yerleştirilmesi ise genellikle kemoterapi ve radyoterapinin tamamlanmasından sonra yapılır. Eğer ek bir tedavi verilmeyecekse, son şişirmeden 2-3 ay sonra kalıcı protez yerleştirilir. Diğer memeye de eşitleme amaçlı operasyonlar (örneğin, meme kaldırma veya meme küçültme) bu evrede yapılabilir. Son olarak, süreci tamamlamak amacıyla lokal anestezi altında, meme başı ve areola rekonstrüksiyonu yapılır.  Yani, doku genişletici ve protezle rekonstrüksiyon toplam 3 ayrı ameliyat gerektirir.

Doku genişletici ve protez ile rekonstrüksiyon  için ideal hasta, diğer memede sarkıklığın çok fazla olmadığı ve ameliyat sonrası radyoterapi ihtiyacı olmayan zayıf kadın hastadır. Memeye radyoterapi alma öyküsü olan hastalar için, doku genişletici ve protez uygulamaları göreceli bir kontrendikasyondur, çünkü ışınlanmış cilt ve kas yeterli miktarda genişlemeyebilir.

Bu teknikte enfeksiyon ve doku genişleticinin cildin dışına çıkması gibi riskler mevcuttur.

Kendi Dokularınızla Rekonstrüksiyon

Yabancı cisimlerin kulanılmasını istemeyen kadınlar için kendi dokularıyla onarım iyi bir seçektir. Meme rekonstrüksiyonu için birçok verici alan bulunmaktadır. Bu donör alanlar arasında karın bölgesi (TRAM flebi), kalça bölgesi (gluteal flep), sırt bölgesi(Latissimus dorsi flebi) ve uyluk bölgesi (TFL flebi) bulunmaktadır. Genel olarak, bu işlemler doku genişletici ve protezler ile yapılan meme rekonstrüksiyonundan daha komplekstir.

TRAM FLEBİ

TRAM, Transvers Rektus Abdominis Myokutanöz flebinin kısaltmasıdır. Bu ameliyatta , karın çevresindeki aşırı yağ ve cilt, eksik memeyi rekonstrükte etmek için kullanılır. Bu doku, rektus abdominis kası boyunca ilerleyen kan damarlarına dayanarak transfer edilir.

TRAM flepler hemen (mastektomi ile aynı zamanda) veya yıllar sonra yapılabilir. TRAM flep yapılışının iki temel yöntemi vardır. Pediküllü TRAM flep rekonstrüksiyonunda, TRAM flep rektus kasına yukarıdan bağlı bırakılır ve üst karın derisinin altından memeye doğru tünelize edilir. Bu yüzden kan damarları tüm işlem boyunca kesilmez. Tersine, serbest TRAM flebi rekonstrüksiyonunda ise, dokular karından tamamen ayrılır, memeye getirilir ve damarlar mikrocerrahi kullanılarak yeniden dikilir.  Bazı durumlarda, rektus kasını hiç feda etmeden mikrovasküler TRAM flebi yapılır. Buna DIEP flebi ( Derin Inferior Epigastrik Perforatör flebi) veya daha basitçe perforatör flep denir, çünkü dokular sadece rektus kası boyunca ilerleyen perforan damarlara dayanarak taşınır.

TRAM flep genellikle koltukaltındaki damarlara bağlanır. Bazen de, koltukaltındaki damarlar uygun olmadığında sternumun altındaki damarlar kullanılır.

TRAM flepler, her iki memenin de eşzamanlı olarak rekonstrüksiyonunda kullanılabilir. Yalnız, TRAM flep tek bir memenin rekonstrüksiyonunda kullanılırsa, ileriki zamanda diğer meme için kullanılamaz.

TRAM fleplerin tamamlanması ameliyathane koşullarında genel anestezi altında yaklaşık 4-6 saat sürer. Hastaların çoğu ameliyattan sonra onarılan kan damarlarının pıhtılaşmaması için tedavi almak üzere hastanede 4-5 gün kadar yatar. Mikrocerrahi ile onarılan damarlarda pıhtılaşma nadirdir (yaklaşık %2) ve derhal ameliyathaneye dönülerek pıhtının uzaklaştırılmasını gerektirir. Çoğu durumda pıhtı uzaklaştırılır ve dolaşım yeniden sağlanır. Vakaların bazılarındaysa (%1’den az) dolaşım sağlanamaz ve TRAM flep kaybedilir, bu yüzden de farklı bir rekonstrüksiyon yöntemi gerekir.

Çoğu hasta TRAM flebi operasyonundan 4-6 hafta sonra düzelir. TRAM fleplerin neden olduğu ağrı, protezlerin neden olduğu ağrıdan daha fazla olsa da PCA (hasta kontrollü anestezi) pompaları ile kolayca tedavi edilebilir. Bu ağrı sezaryenin veya diğer karın ameliyatlarının neden olduğu ağrılara benzer.

Kemoterapi ve radyoterapinin tamamlanmasından sonra, diğer meme ile simetrinin sağlanması ve meme başı rekonstrüksiyonu için TRAM flebe minör revizyonlar yapılabilir. Aynı zamanda, eğer gerekirse diğer memeye de eşitleme amaçlı işlemler yapılabilir. Bu işlemler genellikle ayaktan yapılır ve kısa sürer. Bu yüzden, TRAM flepler ile yapılan meme rekonstrüksiyonu genellikle iki aşamada tamamlanır.

TRAM flebinin avantajları, kendi dokularınızla yapılan meme rekonstrüksiyonunun tüm avantajlarını kapsar. Ek olarak, kadınların çoğu ameliyattan sonra karınlarının düz görünmesinden de hoşnut kalırlar.

TRAM flebi ile meme rekonstrüksiyonu, mikrocerrahinin genel dezavantajlarına sahiptir. Ek olarak, TRAM flebinde şunlar da görülür:

 1. Karında skar
 2. Karın duvarı zayıflığı veya herni riski (%5-8)
 3. Karındaki insizyonda diğer komplikasyonların gelişmesi riski (enfeksiyon ve kanama gibi)
 4. Karın cildinde geçici uyuşukluk

 

TRAM flebi sonrası karşılaşılacak durumlar:

 1. Meme kitlesi ameliyathanede oluşturulur
 2. Hastanede 4-6 gün yatılır
 3. Drenler (karında 2, koltukaltında 2). Drenler, gelen sıvının miktarına göre birkaç gün veya 2 hafta içinde çekilir.
 4. Postop kontroller; 1 hafta, 1 ay, 3-6 ay, ve 1 yıl

Kendi Dokularınızla ve Protezlerle Yapılan Rekonstrüksiyon

Bazen meme rekonstrüksiyonu için farklı tekniklerin kombinasyonu gerekebilir. Bu genellikle önceden (örneğin lumpektomi sonrasında) memelerine radyoterapi almış kadınlarda görülür. Bu durumlarda tek başlarına doku genişletici ve protezlerle yapılan ameliyatlar önerilmez, çünkü protez çevresinde skar oluşumu gibi komplikasyonlar sık görülür. Bazı kadınlarsa karın bölgesinde (veya kalça/uyluk) ek bir yara izi olmasını istemez. Bazıları karın veya kalça dokusu kullanılamayacak kadar zayıftır. Bazılarıysa, ne kadar nadir olursa olsun, mikrocerrahiye ait komplikasyonların riskinden kaçınırlar. Bu durumlarda, doku ekspanderini/protezi çevrelemek ve daha önce radyasyon almamış dokuları memeye getirmek amacıyla latissimus kası (sırttaki geniş, yelpaze şekilli kas) kullanılabilir.

Latissimus dorsi (LD) ile rekonstrüksiyon, hemen veya geciktirilmiş meme rekonstrüksiyonunda kullanılabilir. Ek olarak, LD, her iki meme için de eşzamanlı veya farklı zamanlarda kullanılabilir.

LD ile rekonstrüksiyon pediküllü bir flep olarak yapılır, yani dolaşımı intakt olarak kalır. Kas, cildin altında sırttan memeye kadar tünelize edilir. Hastaların büyük çoğunluğunda LD kasının kaybı, iki taraflı bile olsa, minimal fonksiyonel eksikliğe neden olur, çünkü diğer kaslar bu kasın işlevlerini (kolun ekstansiyonu) büyük oranda sağlar.

LD kasını kullanmak için yapılan kesi, sıklıkla, sütyen çizgisine saklanabilen bir iz olup bazen de sırtta çapraz  bir kesi şeklindedir.

Çoğunlukla, LD kası rekonstrüksiyonu yapılan hastalar, memede yeterli bir hacim sağlayabilmek için, bir doku genişletici veya protezin de yerleştirilmesine ihtiyaç duyar. Ekspander, rekonstrüksiyonun ayarlanabilir olmasına olanak verir. Küçük memeli bazı kadınlarda LD’deki kas, cilt ve yumuşak dokular proteze ihtiyaç olmaksızın meme rekonstrüksiyonunda yeterli olabilir.

LD kası ile meme rekonstrüksiyonu yapılan hastaların çoğu hastanede 3-5 gün kalırlar. Bu işlem sonrası nekahat dönemi kısa sürer, ancak bazı hastalarda omuzun eski hareketlerine geri dönebilmesi için kısa süreli bir fiziksel terapi gerekebilir. Çoğu hastada oral ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen bir ağrı olur. Genellikle hastalar 3-4 haftada normal aktivitelerine ve 6-8 haftada da atletik aktivitelerine geri dönebilirler. Genelde, LD kası ile yapılan rekonstrüksiyon sonrası iyileşme, TRAM flebi rekonstrüksiyonundan daha hızlı ve kolay olur, çünkü fasyaya (karın kaslarını kaplayan yapı) insizyon yapılmaz.

LD kası ile meme rekonstrüksiyonu genellikle genel anestezi altında 3-4 saat sürer. LD kası ile meme rekonstrüksiyonu sonrası hastanede yatma süresi genellikle 3-5 gündür ve hastaların çoğu hafif narkotik analjeziklerle rahat ederler. Memedeki drenler sonraki 1-2 hafta içinde çekilirken, sırttaki drenler sonraki 2-3 hafta içinde çekilir. Nadiren sırttaki drenler daha uzun süre kalabilir.

Doku genişletici yerleştirilen hastalarda şişirmeye ameliyattan sonra 10-14 gün içinde başlanır ve yeterli genişlemeye ulaşana kadar haftada bir veya iki kez şişirmeye devam edilir. Protez değişikliği (doku ekspanderinin kalıcı implantla değiştirilmesi) şişirilmenin tamamlanmasından 2-4 hafta sonra yapılır. Genellikle aynı anda meme başı rekonstrüksiyonu ve simetri amaçlı ameliyatlar da yapılır.

Bize Ulaşın

Op. Dr. Esra Çelik Sorularınızı Yanıtlıyor.

  Diğer Tedaviler
  Ameliyatsız Popo Estetiği
  Ameliyatsız Popo Estetiği

  Son yılların popüler estetik uygulamalarından biri olan popo estetiği daha biçimli ve kıvrımlı hatlar isteyen pek çok kadının gözdesi haline geldi. ..

  Devamı >
  Üst Göz Kapağı Dolgusu
  Üst Göz Kapağı Dolgusu

  Söz konusu estetik uygulamalar olduğunda çoğu gelişmenin genellikle medikal cihazlarda olduğunu düşünebilirsiniz. Doğrusu yanıldığınızı söyleyemeliyim..

  Devamı >
  Meme Büyütme Ameliyatı Nedir ?
  Meme Büyütme Ameliyatı Nedir ?

  Biçimli, dolgun ve vücut hatlarıyla uyumlu bir meme formu kuşkusuz ki pek çok kadının hayali… Günümüzde bu tanıma uygun bir meme formuna sahip kadınl..

  Devamı >
  Şakak Germe
  Şakak Germe

  Başınıza çoğu zaman bir şapka veya şal takma isteği mi geliyor? Ya da fotoğraflarda sık sık şakak bölgelerinizi gizlemek için favori filtrelerinizi mi..

  Devamı >
  Morpheus 8 ile Çatlak Tedavisi
  Morpheus 8 ile Çatlak Tedavisi

  Bugün sizinle konuşacağım konu, benim için oldukça önemli ve heyecan verici: Morpheus 8! Bir önceki yazımda sizinle Morpheus 8'in cilt yenileme kon..

  Devamı >
  Kırışıklık Tedavileri
  Kırışıklık Tedavileri

  Söz konusu estetik cerrahlar olduğunda pek çoğunuz sürekli ameliyathanede olmayı sevdiğimize düşünebilirsiniz; Doğrudur. Operasyonlar bizi gerçekten h..

  Devamı >
  Şakak Germe Uygulaması
  Şakak Germe Uygulaması

  Yaş almanın en güzel yanı nedir deseler sanırım yıllar geçtikçe biriktirdiğimiz güzel anılar ve eşsiz tecrübeler derim. Bir plastik cerrah olarak her ..

  Devamı >
  Şakak Germe (Temporal Lifting)
  Şakak Germe (Temporal Lifting)

  (Temporal Lifting) işlemi, yaşlanma belirtileriyle başa çıkma konusunda etkin çözüm sunan uygulamalardan biridir. Zamanla, yüzdeki cilt sarkmaları ve ..

  Devamı >
  Yüz Germe Ameliyatı Sonrası
  Yüz Germe Ameliyatı Sonrası

  Bir plastik cerrah olarak, yüz germe ameliyatının getirdiği gençlik hissini ve tazelenmeyi seviyorum. Bu tazelenme ve gençlik hissi öyle gerçekçi ki o..

  Devamı >
  Burun Estetiği Hakkında
  Burun Estetiği Hakkında

  Burun Estetiği Hakkında Burun estetiği pek çok kimse tarafından yapılan operasyonlardan bir tanesidir. Burnun şekli, boyutu ve yüzün görünümü burun es..

  Devamı >
  Burun Estetiği Deyince
  Burun Estetiği Deyince

  Burun Estetiği Deyince Estetik kavramı oldukça geniş kapsamlı olan bir kavram ve bazen kavram karmaşası bile doğru bir biçimde ifade edilmez ise yaşa..

  Devamı >
  Burun Estetiği Ameliyatları
  Burun Estetiği Ameliyatları

  Burun Estetiği Ameliyatları Burun estetiği ameliyatları günümüzde pek çok kimse tarafından tercih edilmektedir. Gerek solunum problemleri gerek yüz gö..

  Devamı >
  Meme Küçültmede Kadınlar
  Meme Küçültmede Kadınlar

  Dış görünüş açısından ideal bir vücuda sahip olmayan kadınların vazgeçilmezlerinden bir tanesi de göğüs estetiğidir. Kadınların bir kısmı göğüslerin b..

  Devamı >
  Meme Küçültme Uygulaması
  Meme Küçültme Uygulaması

  Meme küçültme uygulaması   genellikle, büyük memelerinden rahatsız olanların başvurduğu bir yol olarak kabul edilmektedir. Kadınlar için dış görünüş o..

  Devamı >
  Göğüs Dikleştirme
  Göğüs Dikleştirme

  Güzellik her kadının vazgeçilmezlerinden birisidir. Kadınlar güzelliklerine hep dikkat etmişlerdir. Görüntü olarak kendilerine dikkat etmek isterler. ..

  Devamı >
  Meme Büyütme İşlemleri
  Meme Büyütme İşlemleri

  Meme kadının fiziğini ön plana çıkaran en önemli organdır.  Asıl görevi emzirmek olan organ kadınlığın simgesidir.  Memeden yoksun olan insanlar kendi..

  Devamı >
  Ameliyat Olmadan Meme Büyütme
  Ameliyat Olmadan Meme Büyütme

  Meme büyütme kadınlar için vücudu tamamlayan en önemli parçasıdır. Bundan dolayı göğüslerin asimetrik veya küçük oluşu en büyük sorun olarak görülmekt..

  Devamı >
  Çipli Meme Protezi
  Çipli Meme Protezi

  Teknolojinin gelişmesi ile beraber tıp alanında da birçok gelişme yaşanmaktadır. Son zamanlarda estetik operasyonlarının artış göstermesi beraberinde ..

  Devamı >
  Sadece Cildimiz mi Yaşlanıyor?
  Sadece Cildimiz mi Yaşlanıyor?

  Sadece cildimiz mi yaşlanıyor? Ellerimiz, bacaklarımız, gözlerimiz... ? Yaş aldıkça sadece memelerimiz mi sarkıyor? Kaşlarımız mı düşüyor? Yüzümüzde y..

  Devamı >
  Öğle Arası Estetiği
  Öğle Arası Estetiği

  Geçen gün iki avukat arkadaşım,  botox ve  fraxiyonel laser için merkezimize geldiler. İşlemden sonra ''işte buna öğle arası estetiği deniyor'' diyere..

  Devamı >
  Meme Rekonstrüksiyonu
  Meme Rekonstrüksiyonu

  Meme rekonstrüksiyonunu yaygın kabulünden önce, meme kanseri nedeniyle tedavi edilen kadınlar genellikle hastalıktan kurtuluyorlardı, ancak hem fiziks..

  Devamı >
  Ameliyatsız Estetik Kombinler
  Ameliyatsız Estetik Kombinler

  Medya ve popüler kültürde genç, güzel ve fit görünmek her geçen gün daha fazla önem kazandıkça, yeni neslin estetiğe olan ilgisi artmaktadır. Kulaktan..

  Devamı >
  Kepçe Kulak Estetiği
  Kepçe Kulak Estetiği

  Günümüzde  kepçe kulak deformitesi, toplumun %5’inden daha çoğunu etkiler. Her ne kadar hasta üzerindeki fizyolojik etkisi önemsiz olsa da, psikolojik..

  Devamı >
  Vagina estetiği
  Vagina estetiği

  Son yıllarda özellikle Amerika’da yüz germe, meme büyütme ve vaginal gençleştirme ameliyatları oldukça artmıştır.  Estetik vaginal cerrahi veya vajino..

  Devamı >
  Estetik, Sanat ve Estetik Cerrahi
  Estetik, Sanat ve Estetik Cerrahi

  Estetik” kelimesi Yunanca “aisthesis” veya aisthanesthai” kelimelerinden gelir. Duyum, duyular, algı, duygu ile algılamak gibi anlamlar taşır. Bu keli..

  Devamı >
  Burun Estetiği
  Burun Estetiği

  Burun, yüzün tam ortasında bulunan, özellikle profil görünümü için önemli  bir organdır. Burundaki estetik hatlar, kişinin daha çekici bir görünüme ka..

  Devamı >
  El, Kol, Bacak ve Uyluk Estetiği
  El, Kol, Bacak ve Uyluk Estetiği

  Yaşlanan eller için neler yapılabilir? Eller yaşımızı ele veren organlarımızdandır. Güneş ışınları, kimyasallar ve çok fazla dış etkenlere maruz kalma..

  Devamı >
  Meme Küçültme
  Meme Küçültme

  Birçok insanın çeşitli sağlık sorunları vardır.Obezite hastalarında genellikle kişiler, sürekli olarak kilo almaktadır. Bu durumda beslenme de oldukça..

  Devamı >
  Meme Büyütme
  Meme Büyütme

  Güzel meme, estetik olarak en iyi, güzel gövde ve güzel vücutta fark edilir.  Estetik güzel meme kavramı kültürlerin güzellik anlayışına göre de farkl..

  Devamı >