Bize Ulaşın!

Kendi Dokularınızla ve Protezlerle Yapılan Rekonstrüksiyon

azen meme rekonstrüksiyonu için farklı tekniklerin kombinasyonu gerekebilir. Bu genellikle önceden (örneğin lumpektomi sonrasında) memelerine radyoterapi almış kadınlarda görülür. Bu durumlarda tek başlarına doku genişletici ve protezlerle yapılan ameliyatlar önerilmez, çünkü protez çevresinde skar oluşumu gibi komplikasyonlar sık görülür. Bazı kadınlarsa karın bölgesinde (veya kalça/uyluk) ek bir yara izi olmasını istemez. Bazıları karın veya kalça dokusu kullanılamayacak kadar zayıftır. Bazılarıysa, ne kadar nadir olursa olsun, mikrocerrahiye ait komplikasyonların riskinden kaçınırlar. Bu durumlarda, doku ekspanderini/protezi çevrelemek ve daha önce radyasyon almamış dokuları memeye getirmek amacıyla latissimus kası (sırttaki geniş, yelpaze şekilli kas) kullanılabilir.

Latissimus dorsi (LD) ile rekonstrüksiyon, hemen veya geciktirilmiş meme rekonstrüksiyonunda kullanılabilir. Ek olarak, LD, her iki meme için de eşzamanlı veya farklı zamanlarda kullanılabilir.

LD ile rekonstrüksiyon pediküllü bir flep olarak yapılır, yani dolaşımı intakt olarak kalır. Kas, cildin altında sırttan memeye kadar tünelize edilir. Hastaların büyük çoğunluğunda LD kasının kaybı, iki taraflı bile olsa, minimal fonksiyonel eksikliğe neden olur, çünkü diğer kaslar bu kasın işlevlerini (kolun ekstansiyonu) büyük oranda sağlar.

LD kasını kullanmak için yapılan kesi, sıklıkla, sütyen çizgisine saklanabilen bir iz olup bazen de sırtta çapraz bir kesi şeklindedir.

Çoğunlukla, LD kası rekonstrüksiyonu yapılan hastalar, memede yeterli bir hacim sağlayabilmek için, bir doku genişletici veya protezin de yerleştirilmesine ihtiyaç duyar. Ekspander, rekonstrüksiyonun ayarlanabilir olmasına olanak verir. Küçük memeli bazı kadınlarda LD’deki kas, cilt ve yumuşak dokular proteze ihtiyaç olmaksızın meme rekonstrüksiyonunda yeterli olabilir.

LD kası ile meme rekonstrüksiyonu yapılan hastaların çoğu hastanede 3-5 gün kalırlar. Bu işlem sonrası nekahat dönemi kısa sürer, ancak bazı hastalarda omuzun eski hareketlerine geri dönebilmesi için kısa süreli bir fiziksel terapi gerekebilir. Çoğu hastada oral ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen bir ağrı olur. Genellikle hastalar 3-4 haftada normal aktivitelerine ve 6-8 haftada da atletik aktivitelerine geri dönebilirler. Genelde, LD kası ile yapılan rekonstrüksiyon sonrası iyileşme, TRAM flebi rekonstrüksiyonundan daha hızlı ve kolay olur, çünkü fasyaya (karın kaslarını kaplayan yapı) insizyon yapılmaz.

LD kası ile meme rekonstrüksiyonu genellikle genel anestezi altında 3-4 saat sürer. LD kası ile meme rekonstrüksiyonu sonrası hastanede yatma süresi genellikle 3-5 gündür ve hastaların çoğu hafif narkotik analjeziklerle rahat ederler. Memedeki drenler sonraki 1-2 hafta içinde çekilirken, sırttaki drenler sonraki 2-3 hafta içinde çekilir. Nadiren sırttaki drenler daha uzun süre kalabilir.

Doku genişletici yerleştirilen hastalarda şişirmeye ameliyattan sonra 10-14 gün içinde başlanır ve yeterli genişlemeye ulaşana kadar haftada bir veya iki kez şişirmeye devam edilir. Protez değişikliği (doku ekspanderinin kalıcı implantla değiştirilmesi) şişirilmenin tamamlanmasından 2-4 hafta sonra yapılır. Genellikle aynı anda meme başı rekonstrüksiyonu ve simetri amaçlı ameliyatlar da yapılır.