Erkeklerde Meme Büyümesi ( Jinekomasti )

Erkeklerde Meme Büyümesi ( Jinekomasti )

Erkeklerde meme büyümesi neden olur?

(Formsuzluk mu, hastalık mı? Genetik bir durum mudur? Hangi hastalıklar sonrası erkeklerde meme büyümesi görülür? Kullanılan ilaçların etkisi nedir? Vücut geliştirme sporları meme büyümesinde etkili midir? Kaç cm’lik büyümeden sonra erkekte meme büyümesi var denilebilir?)

 *** Erkeklerde meme büyümesi yani jinekomasti, sebebi çeşitli sebeplerle östrojen ve testosteron dengesinin bozulması veya var olan testosteron hormonunun vücut tarafından algılanamamasından kaynaklanabilir. Hernekadar aşağıda olası sebepleri sayacak olsam da jinekomastili hastaların % 25 inde bir sebep bulunamamaktadır.  Jinekomasti, doğuştan var olabilir veya sonradan oluşabilir.

Doğumsal jinekomasti, yeni doğanlarda, ergenlik döneminde veya yaşlılık döneminde normal bir süreç olarak karşımıza çıkabilir. Bebeklerdeki jinekomastinin  sebebi, anneden geçen östrojen hormonu olup, doğumdan sonraki birkaç hafta içerisinde kendiliğinden düzelecektir. Ergenlik döneminde erkek çocukların % 65 inde östrojen testosteron oranında artış olur ve bu durum da genellikle ergenlik döneminin sonlarında ortadan kalkar. Dolayısıyla gencin jinekomasti de düzelir. Yaşlılarda ise vücuttaki yağ dokusunda testosteron östrojene dönüşür. Ve bu sebeple jinekomasti görülür.

Bu saydığım normal süreçler dışında, çeşitli genetik hastalıklar sebebiyle de jinekomasti görülebilir. Bu hastalarda genellikle sonradan meme kanseri oluşma riski olmamakla beraber, Klinefelter Sendromu denen hastalıkta meme kanseri riski 60 kat artar.

Sonradan oluşabilen ve tıbbi olarak kazanılmış jinekomasti olarak tanımlanan durum ise çeşitli hormonal veya metabolik bozukluklar, çeşitli tümörler, psikolojik stres, çeşitli virüs enfeksiyonları, bazı ilaçlar, alkol sebebiyle veya tıbbi olarak idyopatik olarak tanımlanan herhangi bir sebep olmaksızın ortaya çıkabilir.

 

Erkeklerde meme büyümesi düzeltilebilir mi?

(Meme büyümesi hangi aşamaya geldiğinde sorun olarak görülmelidir? Yaş faktörünün tedavi yöntemine etkileri nelerdir? Jinekomasti nasıl düzeltilir? Liposuction kullanılır mı? Ne tür teknikler kullanılır?)

 ***Meme büyümesinin kişiyi rahatsız etmesi durumunda bu bir sorundur. Eğer hastamız henüz ergenlik döneminde ise ve yapılan hormon testleri normal ise, bu  dönemin sonlanması beklenmelidir. Ergenlik dönemi bitiminde kendiliğinden jinekomasti de düzelebilmektedir. Ayrıca kullanılan ilaçlar sebebiyle kazanılmış jinekomastisi olan hastaların da  bu ilaçları kesmeleri durumunda 2 sene içinde kendiliğinden düzelebilir. Eğer hastamız 18 yaşının üzerinde ise ameliyat ile çözüme gidilir.  Cerrahi teknikler sırasıyla: 1. Meme başı etrafından yarım ay şeklinde yapılan kesi ile içerideki meme dokusu cerrahi olarak çıkarılabilir. Çok nadiren hem meme dokusunda fazlalık hem de deride aşırı sarkma ile kendini gösteren olgularda önce ultrasonik liposuction yapılıp beklenir ve eğer deride sarkma meydana gelirse 6-9 ay sonra sarkmış olan deri de cerrahi olarak çıkarılır. Deri çıkarmak için beklememizin sebebi, bazı olgularda liposuctiondan sonra derinin kendi kendine sıkışıp forma girebilmesidir. Böylece hastamızda ekstra iz bırakmamış oluruz. Buna ek olarak sarkma ihtimali olan deri thermage gibi yöntemlerle ameliyatsız da sıkıştırılabilir.  2. Klasik veya ultrasonik liposuction ile eritilen yağ dokusu ve meme dokusu vakumla alınır. Bu teknikte her bir meme için, meme başı ve meme dış sınırından yapılan yarım cm’lik kesiler ile ince kanüller meme dokusuna uzatılır ve eritilen yağ dokusu vakumla çekilir.  Özellikle vaser denen ultraso nik liposuctionın kullanılması sertleşmiş meme dokusunun eritilmesinde bize çok kolaylık sağlar ve ameliyattan estetik olarak daha iyi sonuç almamızı sağlar. Zaten çok ince ve küçük olan liposuction kesilerinin izleri 10 günde iyileşir. Eğer kişide yara iyileşmesi ile ilgili sorun yoksa, ilk başlarda kırmızımsı olan yara izinin rengi zamanla solar ve çok dikkatli incelemedikçe göze çarpmaz. 3. Bu iki teknik beraber kullanılabilir.

Hangi tekniğin, hangi hastada kullanılacağına muayeneden sonra karar verilir. Ameliyattan sonra hasta en az 2-4 hafta kadar bir bandaj kullanır.

 

Erkeklerde meme büyümesinin tek çözümü ameliyat mı?

Ameliyat şart mıdır? Kilo vermek, ilaç, krem vb. kullanmak, daha az spor yapmak ya da bölgesel spor yapmak işe yarar mı?)

*** Bebeklik dönemindeki jinekomasti birkaç hafta içinde ,  ergenlik dönemindeki ise genellikle  2 yıl içinde kendiliğinden düzelir. Ayrıca ilaçların sebep olduğu meme büyümeleri, ilacın kesilmesini takiben 2 sene içinde düzelebilir. Ancak jinekomastide meme dokusunun çok sertleşmesine yol açan fibrozis mevcut ise tek çözüm ameliyattır.

Erkeklerde meme küçültme ameliyatını herkes olabilir mi?

(Ameliyat olunmasını engelleyecek durumlar nelerdir? Alt ve üst yaş sınır var mıdır? Ameliyat olacak kişinin kilosu ameliyat kararını etkiler mi?)

*** 18 yaşını doldurmuş herkes bu ameliyatı olabilir.

Erkeklerde meme küçültme ameliyatının öncesinde hazırlık gerekir mi?

(Sigara ve alkol kullanımı, yeme, içme, ameliyat öncesi alınması gereken ilaçlar, vitaminler vb. var mı? Meme küçültme ameliyatından önce bir perhiz yapılması gerekir mi?)

*** Meme küçültme ameliyatından 10 gün önce aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların, bitkisel çay ve gıda takviyelerinin kesilmesi gereklidir. Sigaranın kesilmesi sadece jinekomasti ameliyatları için gerekli değil bütün ameliyatlarda daha iyi sonuç almamızı sağlar. Ancak mutlaka kesilmelidir denemez.

Erkeklerde meme küçültme için nasıl bir ameliyat yapılır?

( Jinekomasti ameliyatı zor bir ameliyat mıdır? Ne tür anestezi uygulanır? Hangi yöntemler kullanılır? Ne kadar sürer?)

*** Jinekomastide çoğunlukla genel anestezi tercih edilmekle beraber, küçük memelerde bölgesel anestezi de kullanılabilir. Meme başı etrafından yarım ay şeklinde yapılan kesi ile meme dokusunun fazlalığı çıkarılabilir, liposuction ile kesi yapmadan içerideki yağ dokusu eritilerek çekilir. Bu iş için meme dokusunu eritebilme özelliğinden dolayı özellikle vaser tercih edilir. Bazen de bu iki teknik beraber kullanılır. Standart bir ameliyat yaklaşık 1-1.5 saat sürer.

Erkeklerde meme küçültme ameliyatından sonra iz kalır mı?

(Hangi bölgede ne tür izler kalır? İzler zaman içinde geçer mi? Ne kadar süre sonra izler kaybolur?)

*** Sadece ultrasonik veya klasik liposuction yapılan hastalarda her bir memede biri meme başında, diğeri meme altında olmak üzere 2 adet yarım cm lik izler kalır.

Meme başı etrafından yarım ay şeklinde kesi yapılan hastalarda ise bu bölgede iz kalır. Ancak bu iz meme başının  koyu renkli kısmı ile meme cildinin açık rengi ile geçiş bölgesinde olduğu için pek fark edilmez. Hem liposuction izleri hem de meme başı etrafındaki iz ilk başlarda kırmızımsı olup eğer kişinin yara iyileşme mekanizmasında bir sorun yoksa zamanla solar ve çok dikkatli bakılmadıkça fark edilemezler.

Çok büyük ve çok sarkık erkek memelerinde, seçilen farklı bir cerrahi teknikten dolayı bu izlere ek olarak meme başından meme kıvrımına doğru aşağıya dik bir şekilde  uzanan iz  de kalabilir. Ancak bu teknikten mümkün olduğu kadar uzak durulmaktadır. Çünkü hemen hemen bütün erkek hastalar memesinde dışarıdan görünen bir olmasındansa bir miktar sarkık ama küçük olmasını tercih etmektedirler. Özellikle bu durumda  hasta ile ayrıntılı olarak konuşulmalı, cerrahi tekniğin seçiminde hastaya da söz hakkı vermelidir.

Erkeklerde meme küçültme ameliyatı olduktan sonraki süreç nasıldır?

(Dren kullanılır mı? Ağrılar kaç gün sürer? Araba kullanmak, spor yapmak ne kadar süre sonra mümkün olur? Günlük hayata dönüş ne zaman olur? Memeler tam şeklini ne zaman alır? İstenilmeyen sonuçlar olur mu? Kanama, enfeksiyon vb. olur mu?)

***Jınekomasti ameliyatından sonra eğer meme başından kesi yapılmışsa içeride birikebilecek sıvıları dışarıya almak için küçük bir dren yerleştirilir. Ayrıca pansumandan sonra meme bölgesine gögsü çepeçevre saracak şekilde bir elastik bandaj sarılır veya bant şeklinde bir korse uygulanır. Bu korse en az 3-4 hafta kullanılır. İlk bir hafta maksimum olan ödem zamanla geriler yaklaşık 4-5 haftada gözle görülen ödem neredeyse kaybolur. İlk bir haftadan sonra araba kullanılmasında bir sakınca yoktur. Ancak aktif spor için 4-6 hafta beklemek daha doğrudur. Memelerin tam şeklini alması 6. ayı bulur. Hatta 1 yıla kadar minimal de olsa iyileşme süreci mikroskobik boyutta devam eder.

Erkeklerde meme küçültme ameliyatının riskleri var mı?

(Operasyonla ilgili genel riskler nelerdir? Kalıcı iz kalma ihtimali var mı? Ameliyat sonrası ne tür komplikasyonlar oluşabilir? Kanama, enfeksiyon vb. sorunların oluşma ihtimali nedir?)

***Jinekomasti ameliyatından sonra her ameliyattan sonra oluşma ihtimali olan enfeksiyon, kanama, meme altında sıvı veya kan birikimi, asimetri gibi komplikayonlar mevcut olmakla beraber, alınan önlemler sayesinde, pratikte bunları neredeyse hiç görmüyoruz. Eğer ameliyatta meme başında açıklığı aşağıya bakan bir c şeklinde kesi yapılmışsa bu bölgede genellikle pek iz kalmaz. Kalsa da çok dikkatli bakmadıkça göze çarpmaz. Eğer hastada yara izi kabararak iyileşiyorsa bu cildin yapısı ile ilgili bir durumdur ve her hastada görülen bir durum değildir. Erken dönemde böyle bir problem ile karşılaşırsak çeşitli ilaç kremler ve laser tedavileri ile bu bölgeyi tedavi etmek yoluna gidiyoruz.   Bununla beraber hasta  ameliyat sonrası gelişen asimetriden  mutsuz ise bunların rötuşu için, memelerin oturmasını bekliyoruz. 1 seneden önce herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Çünkü bu asimetriler sıklıkla ödem kaynaklı oluyor ve zamanla düzeliyor.

Bize Ulaşın

Op. Dr. Esra Çelik Sorularınızı Yanıtlıyor.

  Diğer Tedaviler
  Ameliyatsız Popo Estetiği
  Ameliyatsız Popo Estetiği

  Son yılların popüler estetik uygulamalarından biri olan popo estetiği daha biçimli ve kıvrımlı hatlar isteyen pek çok kadının gözdesi haline geldi. ..

  Devamı >
  Üst Göz Kapağı Dolgusu
  Üst Göz Kapağı Dolgusu

  Söz konusu estetik uygulamalar olduğunda çoğu gelişmenin genellikle medikal cihazlarda olduğunu düşünebilirsiniz. Doğrusu yanıldığınızı söyleyemeliyim..

  Devamı >
  Meme Büyütme Ameliyatı Nedir ?
  Meme Büyütme Ameliyatı Nedir ?

  Biçimli, dolgun ve vücut hatlarıyla uyumlu bir meme formu kuşkusuz ki pek çok kadının hayali… Günümüzde bu tanıma uygun bir meme formuna sahip kadınl..

  Devamı >
  Şakak Germe
  Şakak Germe

  Başınıza çoğu zaman bir şapka veya şal takma isteği mi geliyor? Ya da fotoğraflarda sık sık şakak bölgelerinizi gizlemek için favori filtrelerinizi mi..

  Devamı >
  Morpheus 8 ile Çatlak Tedavisi
  Morpheus 8 ile Çatlak Tedavisi

  Bugün sizinle konuşacağım konu, benim için oldukça önemli ve heyecan verici: Morpheus 8! Bir önceki yazımda sizinle Morpheus 8'in cilt yenileme kon..

  Devamı >
  Kırışıklık Tedavileri
  Kırışıklık Tedavileri

  Söz konusu estetik cerrahlar olduğunda pek çoğunuz sürekli ameliyathanede olmayı sevdiğimize düşünebilirsiniz; Doğrudur. Operasyonlar bizi gerçekten h..

  Devamı >
  Şakak Germe Uygulaması
  Şakak Germe Uygulaması

  Yaş almanın en güzel yanı nedir deseler sanırım yıllar geçtikçe biriktirdiğimiz güzel anılar ve eşsiz tecrübeler derim. Bir plastik cerrah olarak her ..

  Devamı >
  Şakak Germe (Temporal Lifting)
  Şakak Germe (Temporal Lifting)

  (Temporal Lifting) işlemi, yaşlanma belirtileriyle başa çıkma konusunda etkin çözüm sunan uygulamalardan biridir. Zamanla, yüzdeki cilt sarkmaları ve ..

  Devamı >
  Yüz Germe Ameliyatı Sonrası
  Yüz Germe Ameliyatı Sonrası

  Bir plastik cerrah olarak, yüz germe ameliyatının getirdiği gençlik hissini ve tazelenmeyi seviyorum. Bu tazelenme ve gençlik hissi öyle gerçekçi ki o..

  Devamı >
  Burun Estetiği Hakkında
  Burun Estetiği Hakkında

  Burun Estetiği Hakkında Burun estetiği pek çok kimse tarafından yapılan operasyonlardan bir tanesidir. Burnun şekli, boyutu ve yüzün görünümü burun es..

  Devamı >
  Burun Estetiği Deyince
  Burun Estetiği Deyince

  Burun Estetiği Deyince Estetik kavramı oldukça geniş kapsamlı olan bir kavram ve bazen kavram karmaşası bile doğru bir biçimde ifade edilmez ise yaşa..

  Devamı >
  Burun Estetiği Ameliyatları
  Burun Estetiği Ameliyatları

  Burun Estetiği Ameliyatları Burun estetiği ameliyatları günümüzde pek çok kimse tarafından tercih edilmektedir. Gerek solunum problemleri gerek yüz gö..

  Devamı >
  Meme Küçültmede Kadınlar
  Meme Küçültmede Kadınlar

  Dış görünüş açısından ideal bir vücuda sahip olmayan kadınların vazgeçilmezlerinden bir tanesi de göğüs estetiğidir. Kadınların bir kısmı göğüslerin b..

  Devamı >
  Meme Küçültme Uygulaması
  Meme Küçültme Uygulaması

  Meme küçültme uygulaması   genellikle, büyük memelerinden rahatsız olanların başvurduğu bir yol olarak kabul edilmektedir. Kadınlar için dış görünüş o..

  Devamı >
  Göğüs Dikleştirme
  Göğüs Dikleştirme

  Güzellik her kadının vazgeçilmezlerinden birisidir. Kadınlar güzelliklerine hep dikkat etmişlerdir. Görüntü olarak kendilerine dikkat etmek isterler. ..

  Devamı >
  Meme Büyütme İşlemleri
  Meme Büyütme İşlemleri

  Meme kadının fiziğini ön plana çıkaran en önemli organdır.  Asıl görevi emzirmek olan organ kadınlığın simgesidir.  Memeden yoksun olan insanlar kendi..

  Devamı >
  Ameliyat Olmadan Meme Büyütme
  Ameliyat Olmadan Meme Büyütme

  Meme büyütme kadınlar için vücudu tamamlayan en önemli parçasıdır. Bundan dolayı göğüslerin asimetrik veya küçük oluşu en büyük sorun olarak görülmekt..

  Devamı >
  Çipli Meme Protezi
  Çipli Meme Protezi

  Teknolojinin gelişmesi ile beraber tıp alanında da birçok gelişme yaşanmaktadır. Son zamanlarda estetik operasyonlarının artış göstermesi beraberinde ..

  Devamı >
  Sadece Cildimiz mi Yaşlanıyor?
  Sadece Cildimiz mi Yaşlanıyor?

  Sadece cildimiz mi yaşlanıyor? Ellerimiz, bacaklarımız, gözlerimiz... ? Yaş aldıkça sadece memelerimiz mi sarkıyor? Kaşlarımız mı düşüyor? Yüzümüzde y..

  Devamı >
  Öğle Arası Estetiği
  Öğle Arası Estetiği

  Geçen gün iki avukat arkadaşım,  botox ve  fraxiyonel laser için merkezimize geldiler. İşlemden sonra ''işte buna öğle arası estetiği deniyor'' diyere..

  Devamı >
  Meme Rekonstrüksiyonu
  Meme Rekonstrüksiyonu

  Meme rekonstrüksiyonunu yaygın kabulünden önce, meme kanseri nedeniyle tedavi edilen kadınlar genellikle hastalıktan kurtuluyorlardı, ancak hem fiziks..

  Devamı >
  Ameliyatsız Estetik Kombinler
  Ameliyatsız Estetik Kombinler

  Medya ve popüler kültürde genç, güzel ve fit görünmek her geçen gün daha fazla önem kazandıkça, yeni neslin estetiğe olan ilgisi artmaktadır. Kulaktan..

  Devamı >
  Kepçe Kulak Estetiği
  Kepçe Kulak Estetiği

  Günümüzde  kepçe kulak deformitesi, toplumun %5’inden daha çoğunu etkiler. Her ne kadar hasta üzerindeki fizyolojik etkisi önemsiz olsa da, psikolojik..

  Devamı >
  Vagina estetiği
  Vagina estetiği

  Son yıllarda özellikle Amerika’da yüz germe, meme büyütme ve vaginal gençleştirme ameliyatları oldukça artmıştır.  Estetik vaginal cerrahi veya vajino..

  Devamı >
  Estetik, Sanat ve Estetik Cerrahi
  Estetik, Sanat ve Estetik Cerrahi

  Estetik” kelimesi Yunanca “aisthesis” veya aisthanesthai” kelimelerinden gelir. Duyum, duyular, algı, duygu ile algılamak gibi anlamlar taşır. Bu keli..

  Devamı >
  Burun Estetiği
  Burun Estetiği

  Burun, yüzün tam ortasında bulunan, özellikle profil görünümü için önemli  bir organdır. Burundaki estetik hatlar, kişinin daha çekici bir görünüme ka..

  Devamı >
  El, Kol, Bacak ve Uyluk Estetiği
  El, Kol, Bacak ve Uyluk Estetiği

  Yaşlanan eller için neler yapılabilir? Eller yaşımızı ele veren organlarımızdandır. Güneş ışınları, kimyasallar ve çok fazla dış etkenlere maruz kalma..

  Devamı >
  Meme Küçültme
  Meme Küçültme

  Birçok insanın çeşitli sağlık sorunları vardır.Obezite hastalarında genellikle kişiler, sürekli olarak kilo almaktadır. Bu durumda beslenme de oldukça..

  Devamı >
  Meme Büyütme
  Meme Büyütme

  Güzel meme, estetik olarak en iyi, güzel gövde ve güzel vücutta fark edilir.  Estetik güzel meme kavramı kültürlerin güzellik anlayışına göre de farkl..

  Devamı >