Bize Ulaşın!

Tram Flebi

TRAM, Transvers Rektus Abdominis Myokutanöz flebinin kısaltmasıdır. Bu ameliyatta, karın çevresindeki aşırı yağ ve cilt, eksik memeyi rekonstrükte etmek için kullanılır. Bu doku, rektus abdominis kası boyunca ilerleyen kan damarlarına dayanarak transfer edilir.

TRAM flepler hemen (mastektomi ile aynı zamanda) veya yıllar sonra yapılabilir. TRAM flep yapılışının iki temel yöntemi vardır. Pediküllü TRAM flep rekonstrüksiyonunda, TRAM flep rektus kasına yukarıdan bağlı bırakılır ve üst karın derisinin altından memeye doğru tünelize edilir. Bu yüzden kan damarları tüm işlem boyunca kesilmez. Tersine, serbest TRAM flebi rekonstrüksiyonunda ise, dokular karından tamamen ayrılır, memeye getirilir ve damarlar mikrocerrahi kullanılarak yeniden dikilir. Bazı durumlarda, rektus kasını hiç feda etmeden mikrovasküler TRAM flebi yapılır. Buna DIEP flebi (Derin Inferior Epigastrik Perforatör flebi) veya daha basitçe perforatör flep denir, çünkü dokular sadece rektus kası boyunca ilerleyen perforan damarlara dayanarak taşınır.

TRAM flep genellikle koltukaltındaki damarlara bağlanır. Bazen de, koltukaltındaki damarlar uygun olmadığında sternumun altındaki damarlar kullanılır. TRAM flepler, her iki memenin de eşzamanlı olarak rekonstrüksiyonunda kullanılabilir. Yalnız, TRAM flep tek bir memenin rekonstrüksiyonunda kullanılırsa, ileriki zamanda diğer meme için kullanılamaz.

TRAM fleplerin tamamlanması ameliyathane koşullarında genel anestezi altında yaklaşık 4-6 saat sürer. Hastaların çoğu ameliyattan sonra onarılan kan damarlarının pıhtılaşmaması için tedavi almak üzere hastanede 4-5 gün kadar yatar. Mikrocerrahi ile onarılan damarlarda pıhtılaşma nadirdir (yaklaşık %2) ve derhal ameliyathaneye dönülerek pıhtının uzaklaştırılmasını gerektirir. Çoğu durumda pıhtı uzaklaştırılır ve dolaşım yeniden sağlanır. Vakaların bazılarındaysa (%1’den az) dolaşım sağlanamaz ve TRAM flep kaybedilir, bu yüzden de farklı bir rekonstrüksiyon yöntemi gerekir.

Çoğu hasta TRAM flebi operasyonundan 4-6 hafta sonra düzelir. TRAM fleplerin neden olduğu ağrı, protezlerin neden olduğu ağrıdan daha fazla olsa da PCA (hasta kontrollü anestezi) pompaları ile kolayca tedavi edilebilir. Bu ağrı sezaryenin veya diğer karın ameliyatlarının neden olduğu ağrılara benzer.

Kemoterapi ve radyoterapinin tamamlanmasından sonra, diğer meme ile simetrinin sağlanması ve meme başı rekonstrüksiyonu için TRAM flebe minör revizyonlar yapılabilir. Aynı zamanda, eğer gerekirse diğer memeye de eşitleme amaçlı işlemler yapılabilir. Bu işlemler genellikle ayaktan yapılır ve kısa sürer. Bu yüzden, TRAM flepler ile yapılan meme rekonstrüksiyonu genellikle iki aşamada tamamlanır.

TRAM flebinin avantajları, kendi dokularınızla yapılan meme rekonstrüksiyonunun tüm avantajlarını kapsar. Ek olarak, kadınların çoğu ameliyattan sonra karınlarının düz görünmesinden de hoşnut kalırlar.

TRAM flebi ile meme rekonstrüksiyonu, mikrocerrahinin genel dezavantajlarına sahiptir. Ek olarak, TRAM flebinde şunlar da görülür:

 

  • 1. Karında skar
  • 2. Karın duvarı zayıflığı veya herni riski (%5-8)
  • 3. Karındaki insizyonda diğer komplikasyonların gelişmesi riski (enfeksiyon ve kanama gibi)
  • 4. Karın cildinde geçici uyuşukluk

 

TRAM flebi sonrası karşılaşılacak durumlar:

 

  • 1. Meme kitlesi ameliyathanede oluşturulur
  • 2. Hastanede 4-6 gün yatılır
  • 3. Drenler (karında 2, koltukaltında 2). Drenler, gelen sıvının miktarına göre birkaç gün veya 2 hafta içinde çekilir.
  • 4. Postop kontroller; 1 hafta, 1 ay, 3-6 ay, ve 1 yıl